Patent Ön Araştırması

Patent/Faydalı Model başvurusunda bulunmadan önce ön araştırma yapılması ya da yaptırılması, buluş konusunun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde patent koruması alıp almadığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Böylece, daha önceden geliştirilmiş bir buluş için başvuru yapılmasının ve muhtemel vakit kaybının önüne geçilmiş olur. Ayrıca patent araştırması ile iş alanınız ile ilgili patentlere erişim sağlayarak dünyadaki son teknolojiyi ve rakiplerinizi takip etme imkanı da  bulunmaktadır.

Resmi olarak patent başvurusunda bulunmadan önce başvuru sahiplerinin buluş konusu hakkında bir ön araştırma yapması ya da yaptırması tavsiye edilir. Çünkü patent alınabilmesi  için başvurunun yeni olması gerekmektedir. Ön araştırma yapmadan  ya da yaptırmadan resmi olarak patent başvurusunda bulunulması ve daha sonra buluş konusunun yeni olmadığının öğrenilmesi zaman ve maliyet kayıplarına neden olabilir.

Patent araştırmasının bir başka önemli avantajı da, buluş sahibinin raporla gelen dokümanları baz alarak, buluşunda gerekli düzenlemeleri yapabilmesi ve hatta böylelikle benzer buluşların üzerine çıkabilmesidir. Aksi takdirde, başvuru yapıldıktan sonra benzer dokümanlarla karşılaşıldığında, buluş sahibi bu dokümandaki tüm benzerliklerden vazgeçmek zorunda kalacak ve buluşunun alanı giderek daralacaktır.

             

Neden Patent Araştırması?

Patent araştırması ile; Üretim için kullanılacak bütçenin doğu şekilde kullanılmasını sağlarken Ar-Ge için harcanılan emeğin boşa gitmesini önlemektedir. Yine aynı şekilde, belli bir ürüne ait tüm üretim sistemi kurulduktan sonra ve hatta üretime başlandıktan sonra bir firmanın ilgili ürünün patentli olduğunu ve izinleri olmadan üretim yapılmasının mümkün olmadığını tecrübe etmesi üretici firmanın ciddi sorunlar yaşamasına sebebiyet vermektedir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için, patent başvurusu yapmadan önce buluş konusuyla ilgili tekniğin bilinen durumunu görebilmek amacıyla bir patent araştırma yapılması son derece önemlidir. 

 

          

 

Patent Araştırması Nasıl Yapılır?

Müracaat yapılacak alanda belirlenen anahtar kelimeler ve sektörde faaliyet gösteren lider firmaların belirlenmesi ile ücretsiz olarak yapılmasına izin veren web sitelerinden patent sorgulama yapılmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü web sitesi dahil olmak üzere araştırma yapılabilecek patent veri tabanlarından bazıları;

 

 
  • TPE'nin veritabanında kayıtlı marka, patent ve tasarımlar üzerinden araştırma ve dosya takibi
  • TPE'nin yayınlanmış başvuruları üzerinden espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı.
  • Avrupa Patent Ofisi'nin patent araştırma hizmeti. 50 milyon patent dokümanı  üzerinden araştırma (İngilizce)
  • WIPO'nun patent araştırma sitesi.
  • GOOGLE arama motoru üzerinden yapılan patent araştırma sitesi.
  • ABD patent araştırma sitesi