Tübitak Desteği

Ulusal Patent Başvurusu Teşviki (TBF-1)

(TÜBİTAK’a ulusal patent teşvik başvurusu yapabilmek için, Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusunda bulunulması gerekmektedir. TPE tarafından verilen şekle uygunluk belgesi ve aşağıda istenilen formlarla TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapılabilinir.

 • TBF-1 Teşvik Başvuru Formu,
 • Şekli Uygunluk Belgesi: TPE tarafından verilen şekli eksikliğin olmadığına/ giderildiğine dair yazı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi / noter onaylı imza sirküleri: Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi/Tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri,
 • Taahhütname,
 • Vekil varsa;
  • Vekilden alınan faturanın aslı,
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği.

Uluslararası Patent Başvurusunun İlk Aşamasının Desteklenmesi (TBF-2)

 • TBF-2 Teşvik Başvuru Formu,
 • Uluslararası başvuruya ait alındı yazısı (Aslı): PCT başvuruları için WIPO dan posta ile gelen belgenin aslı, EP başvuruları için EPC belgesi, Uluslararası başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge/dekont aslı veya fatura aslı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi / noter onaylı imza sirküleri: Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi/Tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri,
 • Taahhütname,
 • Vekil varsa;
  • Vekilden alınan faturanın aslı,
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği.

Üçlü (triadic) Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Desteklenmesi (TBF-3)

TBF-3 Başvuruları İçin: (TBF-3 başvurularına ilişkin yapılan kapsamlı değişiklikler için 19/11/2011 tarihli Esas Değişikliklerini inceleyiniz.) 

 • TBF-3 Teşvik Başvuru Formu,
 • Uluslararası başvuruya ait alındı yazısı (Aslı),
 • Uluslararası / bölgesel başvuruya ilişkin araştırma ve/veya inceleme raporu ve ekleri,
 • Uluslararası başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge/dekont aslı veya fatura aslı,
 • Nüfus Cüzdanı sureti / noter onaylı imza sirküleri: Gerçek kişiler için ilgili muhtarlıktan onaylı nüfus cüzdanı sureti/Tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri,
 • Kefaletli taahhütname: Toplam destek tutarı jüri tarafından onaylandıktan sonra da verilebilir,
 • Tüm patent dosyasının bir örneği: İlgili patent ofisi ile yapılan tüm yazışmalar ve belgeler,
 • Vekil varsa;
  • Vekil varsa; Vekille yapılan sözleşmenin örneği.

Türk Patent Enstitüsü İletişim Adresi: 
Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle / ANKARA

TPE Santral : (0 312) 303 10 00 
http://www.tpe.gov.tr