Destek Yararlanma Yol Haritası

 

DESTEK ADI

 

DESTEK VEREN KURUM

 

DESTEK MİKTARI

PROJE SÜRESİ

 

PROJE DESTEK ORANI

 

KİMLER KATILABİLİR

1001-Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Projelerini Destekleme Programı

ARDEB

 

Yıllık 120.000 (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç)

 

36 AY

 

YILLIK

 

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

 

 

1002-Hızlı Destek Programı

ARDEB

Üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir.

 

12 AY

YILLIK

Üniversite, Araştırma Enstitüsü, Araştırma Hastanesi

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

ARDEB

 

500.000 TL /500.001 - 1.000.000 TL /1.000.001 - 2.500.000

 

24/36 AY

 

YILLIK

 

Kamu Araştırma Kurumları ile orta ve büyük ölçekli projelerde özel sektör kuruluşları katılabilir

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

ARDEB

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

48 AY

 

 

YILLIK

 

 

Bakanlıklar veya Bağlı / İlgili / İlişkili Kuruluşları

1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Yeni Ürünler Araştırma Destek Programı

 

ARDEB

 

Burs dahil,PTİ hariç 200.000 TL

 

18 AY

 

YILLIK

Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

 

 

 

 

 

3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

ARDEB

 

 

60.000 TL’dir.(PTİ hariç)

 

 

24 AY

 

 

YILLIK

Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman

 

 

3501 – Kariyer Geliştirme Programı

 

ARDEB

(Burs dahil,PTİ hariç) 225.000

 

36 AY

 

YILLIK

 

Doktoralı genç bilim insanları

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

TEYDEB

 

Bütçe Sınırı Yoktur

 

36 AY

 

%40-60

Sanayi Kuruluşları

1507 –TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 

TEYDEB

 

500.000 TL

 

18 AY

 

%75

 

Kobiler

 

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı(BİGG)

 

TEYDEB

 

 

150.000 TL

 

18 AY

 

 

%100

Ar-Ge Odaklı fikir sahibi bir yıl içinde mezun olabilecek lisans ve öğrencileri, yüksek lisans doktora öğrencileri ve mezunlar (5 Yıl

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

 

 

TEYDEB

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

 

60 ay

 

 

%80

 

Teknoloji Transfer Ofisleri

1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştime P.D.P

 

TEYDEB

 

Çağrıda

Belirlenir

Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75(%10 genel gider desteği)

Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı

 

TEYDEB

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Yatırım Dönemi: 60 ay
Çıkış Dönemi: 74 ay

 

%20

 

Detaylı Bilgi İçintıklayınız

 

1602-TÜBİTAK Patent Destek Programı

 

TEYDEB

Bütçe sınırlaması yoktur.

 

12 AY

 

YILLIK

ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları

 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destekleme Programı

 

 

 

TEYDEB

 

 

 

1.000.000 TL

 

 

 

24 AY

 

 

 

%75-%60

yükseköğretimkurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Geyapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüler

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Destek Programı

 

 

 

TEYDEB

 

 

Bütçe Sınırı Yoktur

 

 

 

48 AY

 

 

 

%100

 

Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç), Danışman ve Yardımcı Personel, Bursiyer

 

 

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

 

 

TTGV

 

1. Yıl Geri Ödemesiz, 4 Yıl Faizsiz(Hizmet Bedeli %3)

 

24 AY

 

 

%50

 

 

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

 

 

Ticarileştirme Projeleri Desteği

 

 

 

TTGV

 

1.000.000$ 1. Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl Faizsiz (HİZMET BEDELİ %3)

 

 

 

12 AY

 

 

 

Geri Ödemeli

 

TGP'den yararlanmış ve prototip aşamasını tamamlamış sanayi kuruluşları

 

İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP)

 

 

 

 

TTGV

 

3.000.000$ 1. Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl Faizsiz (HİZMET BEDELİ %3

 

 

 

36 AY

 

 

%50

 

 

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

 

 

Çevre Teknolojileri Desteği

 

 

 

 

TTGV


100.000 – 1.000.000$

Proje Süresi Sonrası 1 Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl İçinde Faizsiz (Hizmet Bedeli %6)

 

 

 

 

18 AY

 

 

 

 

Geri Ödemeli

 

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

Enerji Verimliliği Desteği

 

 

 

 

TTGV

100.000 – 1.000.000$

Proje Süresi Sonrası 1 Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl İçinde Faizsiz(HİZMET BEDELİ %6)

 

 

 

 

 

 

18 AY

 

 

 

 

 

%50

 

 

 

 

 

Detaylı bilgi içintıklayınız

 

 

 

 

Yenilenebilir Enerji Desteği

 

 

 

 

TTGV

100.000 – 1.000.000$

Proje Süresi Sonrası 1 Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl İçinde Faizsiz (Hizmet Bedeli %6)

 

 

 

 

 

 

18 AY

 

 

 

 

 

%50

 

 

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

 

Ekonomi Bakanlığı

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Fuar Bitimini Takiben3 Ay İçinde

 

%50 - %75

Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, organizatör firmalar,SDŞ’ler.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Ekonomi Bakanlığı

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

36 AY

 

50% - 60%

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi

 

İhracat Genel Müdürlüğü

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

 

6 AY

 

Şirketler%50 İhracatçı Birlikleri %80

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri,

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Girketler

 

 

 

Kobi Proje Destek Program

 

 

KOSGEB

 

Üst Limit: 150000 TL

 

6-24 AY (+ 12 AY)

 

%50-%60

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

 

İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı

 

KOSGEB

750.000 TL (250.000 TL Geri Ödemesiz, 500.000 TL Geri Ödemeli)

 

6-24 ay (+ 12 ay)

 

%50-%60

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

 

Tematik Proje Destek Programı (Çağrılı)

 

KOSGEB

 

Çağrıda Belirlenir

 

24 ay (+ 12 ay)

 

%50-%60

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı

 

KOSGEB

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

12-24 ay (+12 ay)

 

%75

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

 

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

KOSGEB

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

18 ay (+12 ay)

 

%75

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

 

Genel Destek Programı

 

KOSGEB

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

36 AY

 

 

 

%50-%60

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

 

 

Girişimcilik Destek Programı

 

KOSGEB

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kuruluş Desteği :18 ayİşletme Desteği :36 ay

 

%60-%70

 

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

 

KOSGEB

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

Proje Süresi Boyunca

 

%75

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler