Değer üreten üniversite anlayışını temel alarak; çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ekonomiye katkı sağlayacak nitelikte bilim üretme amacıyla oluşturulan laboratuvarlarımız.