Özel Sektör Ar-ge Yenilik Destekleri

  
 
 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destek koşullarına ulaşmak için tıklayınız.